^^ขอเชิญร่วมงานสืบสานตำนานมะม่วงมันหนองแซง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลหนองแซง^^
 
ทต.หนองแซง
ศพด.หนองแซง
 
 
รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริ [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
การประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
เทศบาลตำบลหนองแซงโดยนายกสรรค์ได้มอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหนองแ [ 24 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 15 
นายกสรรค์ร่วมกับอสม.ได้เยี่ยมมอบสิ่งของและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลุงงาม ขันท [ 14 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 27 
เทศบาลตำบลหนองแซงจัดประชุมซักซ้อมแผนและเตรียมสถานที่งานป้องกันฯลฯ [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
นายกสรรค์ได้เยี่ยมและมอบสิ่งของให้ป้ายอม(นางพยอม ลายคราม)ชุมชนบ้านโคกน้อย [ 20 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
นายกสรรค์ได้ มอบรถวีลแชร์รวมทั้งข้าวสาร,น้ำมันพืชให้ป้าอิน(นางทองอินทร์ อิ่มอุดม [ 6 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 150 
เทศบาลตำบลหนองแซงเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ทีวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี [ 5 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 149 
เรื่องสอบราคาซื้อพัดลมไอน้ำ และ พัดลมเพาดาน [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 130 
เรื่องสอบราคาซื้อโต๊ะพับ และเก้าอี้พลาสติก [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 133 
โครงการปรับปรุงขยายถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านตล [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 118 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสาย สบ.ถ.26003 เลียบคลองชลปร [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 132 
เทศบาลตำบลหนองแซงได้มอบรถวีลแชร์แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 115 
คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 209 
ผลงานของเทศบาลตำบลหนองแซงโดยนายกสรรค์ได้รับเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพบริการอนามั [ 18 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 177 
 
อบต.ห้วยบง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ว [ 13 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.ดอนพุด ประกาศการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติดคอนคอนกรีตภาย [ 13 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   
โครงการถนนถ่ายโอน ปี 59 [ 21 ม.ค. 2558 ]   
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) [ 6 ม.ค. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์) [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต1-9) [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต1-9) [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
 
       
 
 
 
 
  ท่านพอใจในการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลหนองแซง อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
ขอเชิญสมัครอบรม “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง” วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 (3 ว (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 79  ตอบ 0  
เหม็นน้ำขยะมาก (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 104  ตอบ 0  
 
อบต.หนองยาว ขอไฟทางข้างคลองถนนเส้นประปา (11 ต.ค. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 2
ทต.หนองหมู รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (11 ต.ค. 2558)    อ่าน 6566  ตอบ 82
อบต.ห้วยบง กลิ่นเหม็นจากขยะ (4 ต.ค. 2558)    อ่าน 48  ตอบ 3
ทต.หินกอง แจ้งการเก็บขยะ ครั้งที่-3 (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 1
อบต.ตลิ่งชัน ปัญหาเดิมๆที่ไม่เคยจะแก้ (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 1
ทต.กุดนกเปล้า สอบถาม (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 204  ตอบ 1
ทต.หินกอง แจ้งการเก็บขยะ ครั้งที่2 (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.หินกอง รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือปัญหาต่างๆในเขตตำบลเทศบาลตำบลหินกองครับ (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 1945  ตอบ 24
ทต.ไผ่ต่ำ แจ้งน้ำประปาไม่ไหล (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 1
ทต.ไผ่ต่ำ สอบถามเรื่องการขอใช้น้ำประปาภูมิภาค (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 1
ทต.หินกอง เมื่อไหรจะได้เงิน * * * ้ของหมู่บ้าน ม.14 ต.ห้วยขมิ้น (28 ก.ย. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.ไผ่ต่ำ เบี้ยคนพิการ (24 ก.ย. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 1
ทต.หินกอง การเก็บขยะ (20 ก.ย. 2558)    อ่าน 36  ตอบ 0
ทต.กุดนกเปล้า ตำแหน่งงาน (6 ก.ย. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 กรณีเปลี่ยนสายงานที่เกื้อ * * * ลกัน (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 12816  ตอบ 82
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับ 5 ไป 6 กรณีเปลี่ยนสายงานที่ไม่เกื้อ * * * ล (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 28181  ตอบ 174
ทต.ตะกุด จพง.ธุรการ5 เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดีมั้ยครับ (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 10202  ตอบ 77
ทต.ตะกุด เปลี่ยนสายงานกับระบบแท่ง (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 11288  ตอบ 38
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับ 4 ไป 5 กรณีเปลี่ยนสายงาน (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 9386  ตอบ 78
ทต.ตะกุด ชี้แจงการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (5 ก.ย. 2558)    อ่าน 16850  ตอบ 83
 
 


เทศบาลตำบลหนองแซงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอา [ 12 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 7 


เทศบาลตำบลหนองแซงได้ขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองแซง [ 7 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
  มะม่วงมันหนองแซง

แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว103  [ 12 ต.ค. 2558 ]
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6046  [ 12 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 สน.พส. มท 0810.5/ว2209  [ 12 ต.ค. 2558 ]
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2203 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการ (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/15659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว2202 [เอกสารแนบ]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว2200 [รายชื่อ]  [ 9 ต.ค. 2558 ]
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ สน.คท. มท 0808.4/ว5902  [ 9 ต.ค. 2558 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) กค. มท 0803/ว2198  [ 8 ต.ค. 2558 ]
การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว5578  [ 8 ต.ค. 2558 ]
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล (ยอดครูผู้มีอุดมการณ์) โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2188  [ 7 ต.ค. 2558 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว5946 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 7 ต.ค. 2558 ]
เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว2194  [ 7 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.2/ว2189  [ 7 ต.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการของกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2187  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว26  [ 6 ต.ค. 2558 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558 กค. มท 0803/ว2185  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/ว2183  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การเผยแพร่หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2180  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2175  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์หัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) สน.กศ. มท 0893.2/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1977  [ 5 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ กค. มท 0803/ว2173 [เอกสารแนบ]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2133 [แบบรายงานฯ] [คู่มือการรายงานฯ (จังหวัด)] [คู่มือการรายงานฯ (อปท.)]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ค. 2555