^^ขอเชิญร่วมงานสืบสานตำนานมะม่วงมันหนองแซง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลหนองแซง^^
 
ทต.หนองแซง
ศพด.หนองแซง
 
 
การกำหนดกระบวนงาน ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาช [ 9 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 42 
ขอเชิญร่วมงานสืบสานตำนานมะม่วงมันหนองแซง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 - 19 กุมภ [ 3 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 173 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 83 
โครงการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง+เครื่องเล่นสนาม [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 76 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสต์ [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 125 
โครงการถมดินลูกรังปรับภูมิทัศน์ [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 166 
โครงการก่อสร้างลานจอดรถดับเพลิง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง [ 22 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 183 
โครงการ ซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า [ 2 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 244 
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ [ 2 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 340 
เทศบาลตำบลหนองแซงจัดการแข่งขันฟุตบอลเผื่อต่อต้านยาเสพติดทำให้ชุมชนเข้มแข็ง [ 21 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 252 
เปิดรับสมัครธิดาช้างไปถึงวันที่ 12ก.พ. 57 [ 5 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 551 
เทศบาลตำบลหนองแซง จัดงานสืบสานตำนานมะม่วงมันหนองแซง 57เปิดรับสมัครธิดาช้างไปถึงว [ 14 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 936 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแซง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสต์คอ [ 9 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 262 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแ [ 9 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 261 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแซง เรื่อง ขอยกเลิกการประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคล [ 6 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 358 
 
อบต.บ้านยาง กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ [ 1 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.พุกร่าง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 9 บ้านเจ้าพ่อเขาตก [ 30 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.พุกร่าง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 8 [ 30 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   
โครงการถนนถ่ายโอน ปี 59 [ 21 ม.ค. 2558 ]   
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) [ 6 ม.ค. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์) [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต1-9) [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต1-9) [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
 
       
 
 
 
 
  ท่านพอใจในการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลหนองแซง อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
ขอเชิญสมัครอบรม “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง” วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 (3 ว (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0  
เหม็นน้ำขยะมาก (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 49  ตอบ 0  
 
ทต.ตะกุด จพง.ธุรการ5 เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดีมั้ยครับ (1 พ.ค. 2558)    อ่าน 8966  ตอบ 70
ทต.ตะกุด การใช้ ป.โท ปรับลดระยะเวลาการครองตำแหน่ง (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 21658  ตอบ 125
ทต.ตะกุด เลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 42199  ตอบ 276
ทต.ตะกุด เปิดส่วน (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 44  ตอบ 2
อบต.หนองยาว ขอสอบถามเกี่ยวกับ การสร้างบ้านและเข้าอยู่อาศัยบน "พื้นที่สาธารณะ" (30 เม.ย. 2558)    อ่าน 55  ตอบ 1
ทต.ตะกุด หัวหน้าฝ่ายต่างสำนัก/กองสามารถสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้หรือไม่ (29 เม.ย. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 6
ทต.ตะกุด เรียน ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตะกุด (28 เม.ย. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 1
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับจาก 5 ไ ป 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (24 เม.ย. 2558)    อ่าน 60  ตอบ 6
ทต.ตะกุด สอบถามการเลื่อนระดับ 6 ว. (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 1
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับ 6 กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน จบห. (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 1272  ตอบ 13
ทต.ตะกุด เปลี่ยนสายงานกับระบบแท่ง (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 7956  ตอบ 27
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 142570  ตอบ 888
ทต.หนองหมู สอบถามค่ะ (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 13334  ตอบ 16
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับจพง.ป้องกัน 4ไป5 กรณีเปลี่ยนสายงาน (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
ทต.ตะกุด เปลี่ยนสายงานบริหาร (21 เม.ย. 2558)    อ่าน 420  ตอบ 10
ทต.ตะกุด การเลื่อนระดับ 4 ไประดับ 5 กรณีตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ (20 เม.ย. 2558)    อ่าน 14816  ตอบ 108
ทต.ตะกุด การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (19 เม.ย. 2558)    อ่าน 132040  ตอบ 761
อบต.ห้วยบง เว็บไซต์ "อบต.ห้วยบง" อ.เฉลิมฯ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 เม.ย. 2558)    อ่าน 10633  ตอบ 15
ทต.ตะกุด เลื่อนระดับ 6 ว ไป 7 ว (18 เม.ย. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.หนองยาว รบกวนช่วยปรับปรุงน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 74  ตอบ 6
 
 


โครงการชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 41 


โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 39 
 
  มะม่วงมันหนองแซง
 
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.2/ว857  [ 1 พ.ค. 2558 ]
แจ้งผลการตัดสินการประกวดแผนการสอน เรื่อง (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว891  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว892  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Child development center information system : ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว888  [ 1 พ.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว889  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/6703-6771 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว886  [ 30 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว878 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2558 ]
ขอแก้ไขข้อความในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว877  [ 30 เม.ย. 2558 ]
การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.2/ว867  [ 30 เม.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว870  [ 29 เม.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว868  [ 29 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว865 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2558 ]
การหักเงินได้ของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้หน่ยงานส่วนภูมิภาคทราบและถือปฏิบัติเพื่อความรวมเร็ว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว858  [ 27 เม.ย. 2558 ]
ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว851  [ 27 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สน.พส. มท 0810.4/ว845  [ 27 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน สน.กศ. มท 0893.1/ว2236 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2558 ]
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ด่วน สน.พร. มท 0890.4/ว841  [ 27 เม.ย. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 9 สพบ. มท 0807.4/ว839  [ 27 เม.ย. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 8 สพบ. มท 0807.4/ว838  [ 27 เม.ย. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 7 สพบ. มท 0807.4/ว837  [ 27 เม.ย. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ค. 2555