ทต.หนองแซง
ศพด.หนองแซง
 
 
เทศบาลตำบลหนองแซงได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน [ 20 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 180 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 15 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 191 
รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริ [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 210 
การประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 226 
เทศบาลตำบลหนองแซงโดยนายกสรรค์ได้มอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหนองแ [ 24 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 170 
นายกสรรค์ร่วมกับอสม.ได้เยี่ยมมอบสิ่งของและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลุงงาม ขันท [ 14 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 163 
เทศบาลตำบลหนองแซงจัดประชุมซักซ้อมแผนและเตรียมสถานที่งานป้องกันฯลฯ [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 144 
นายกสรรค์ได้เยี่ยมและมอบสิ่งของให้ป้ายอม(นางพยอม ลายคราม)ชุมชนบ้านโคกน้อย [ 20 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 246 
นายกสรรค์ได้ มอบรถวีลแชร์รวมทั้งข้าวสาร,น้ำมันพืชให้ป้าอิน(นางทองอินทร์ อิ่มอุดม [ 6 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 333 
เทศบาลตำบลหนองแซงเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ทีวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี [ 5 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 327 
เรื่องสอบราคาซื้อพัดลมไอน้ำ และ พัดลมเพาดาน [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 235 
เรื่องสอบราคาซื้อโต๊ะพับ และเก้าอี้พลาสติก [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 269 
โครงการปรับปรุงขยายถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านตล [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 325 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสาย สบ.ถ.26003 เลียบคลองชลปร [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 257 
เทศบาลตำบลหนองแซงได้มอบรถวีลแชร์แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 333 
 
อบต.บ้านยาง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อแบบเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุ [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านยาง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อแบบเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้า [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุน/อุดหนุนฯ [ 16 มี.ค. 2559 ]   
ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ [ 4 มี.ค. 2559 ]   
ประกาศ ก.อบต.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ [ 4 มี.ค. 2559 ]   
สำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม [ 3 มี.ค. 2559 ]   
แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) [ 3 มี.ค. 2559 ]   
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลแหล่งน้ำ [ 29 ก.พ. 2559 ]   
ขอเชิญร่วมเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ [ 24 ก.พ. 2559 ]   
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นฯ [ 17 ก.พ. 2559 ]   
การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ [ 15 ก.พ. 2559 ]   
หารือกรณีการเข้าส่ตำแหน่งปลัดเทศบาลขนาดกลาง(เดิม)ไม่ถูกต้อง [ 11 ก.พ. 2559 ]   
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาลโดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท.ฯ [ 11 ก.พ. 2559 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) [ 2 ก.พ. 2559 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 [ 2 ก.พ. 2559 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ม.ค. 2559 ]   
การสัมมนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ประจำปี 2559 [ 15 ม.ค. 2559 ]   
กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2559 เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข [ 13 ม.ค. 2559 ]   
รูปภาพการรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ.2558ฯ [ 12 ม.ค. 2559 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในระบบแท่งฯ [ 6 ม.ค. 2559 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลฯ และหลักเกณฑ์ฯ [ 5 ม.ค. 2559 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในระบบแท่งฯ [ 5 ม.ค. 2559 ]   
 
       
 
 
 
 
  ท่านพอใจในการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลหนองแซง อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
ขอเชิญสมัครอบรม “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง” วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 (3 ว (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 189  ตอบ 0  
เหม็นน้ำขยะมาก (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 200  ตอบ 0  
 
อบต.หนองย่างเสือ ยังรับโอนเจ้าพนักงานธุรการอยู่มั้ยครับ (2 พ.ค. 2559)    อ่าน 131  ตอบ 3
อบต.หนองย่างเสือ รับสมัครตัวแทนบริษัท 3BB (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หนองย่างเสือ สวนสัปรดสีต้องจดทะเบียนแบบไหนค่ะ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 109  ตอบ 3
ทต.หนองหมู สอบถามค่ะ (17 เม.ย. 2559)    อ่าน 14306  ตอบ 19
อบต.ห้วยบง เบื่อพนักงานห้วยบง (4 เม.ย. 2559)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.หนองย่างเสือ  รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชนหรือเปล่าค่ะ (1 เม.ย. 2559)    อ่าน 121  ตอบ 1
ทต.นายาว เว็บไซต์ ทต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 มี.ค. 2559)    อ่าน 104  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ อบต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 มี.ค. 2559)    อ่าน 11003  ตอบ 32
ทต.หินกอง ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร" 28 มี.ค.-1 (4 มี.ค. 2559)    อ่าน 56  ตอบ 0
อบต.หนองย่างเสือ ดอกไม้จันและพวงหรีดเป็นผลิตภันในตำบลได้ไหม (29 ก.พ. 2559)    อ่าน 153  ตอบ 1
อบต.หนองย่างเสือ นักพัฒนาชุมชน ยังว่างมั้ยค่ะ (24 ก.พ. 2559)    อ่าน 160  ตอบ 1
ทต.หินกอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (18 ก.พ. 2559)    อ่าน 56  ตอบ 0
ทต.หินกอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (18 ก.พ. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทต.หินกอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (18 ก.พ. 2559)    อ่าน 38  ตอบ 0
ทต.ดอนพุด  เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนพุด จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.พ. 2559)    อ่าน 1764  ตอบ 3
ทต.ไผ่ต่ำ ตำแหน่งพัสดุว่างหรือเปล่า (1 ก.พ. 2559)    อ่าน 261  ตอบ 4
อบต.หนองย่างเสือ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชนหรือเปล่าค่ะ (27 ม.ค. 2559)    อ่าน 152  ตอบ 1
อบต.หนองยาว ปรับปรุงน้ำประปาหน่อยได้ไหม (25 ม.ค. 2559)    อ่าน 219  ตอบ 2
ทต.สวนดอกไม้ มีเวบไซต์ไว้เพื่ออันใดมิทราบ (5 ม.ค. 2559)    อ่าน 232  ตอบ 0
ทต.ตลาดน้อย การจัดงานเลี้ยงรุ่นพัฒนาชุมชน พระนครศรีอยุธยา (24 ธ.ค. 2558)    อ่าน 186  ตอบ 0
 
 


โครงการจัดงานวันกตัญญูและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 11 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 4 
  มะม่วงมันหนองแซง

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6602  [ 27 เม.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ ด่วน สน.สส. มท 0891.3/ว831  [ 26 เม.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตบ. มท 0805/ว825  [ 26 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว821  [ 25 เม.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว820  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว822  [ 25 เม.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/5641-5716 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 เม.ย. 2559 ]
การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณภายหลังเดือนมีนาคม 2559 สน.คท. มท 0808.2/ว814 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 เม.ย. 2559 ]
การดำเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.พส. มท 0810.3/ว807  [ 22 เม.ย. 2559 ]
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ค. 2555