ทต.หนองแซง
ศพด.หนองแซง
 
 
เทศบาลตำบลหนองแซงได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน [ 20 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 193 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 15 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 342 
รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริ [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 230 
การประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 348 
เทศบาลตำบลหนองแซงโดยนายกสรรค์ได้มอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหนองแ [ 24 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 175 
นายกสรรค์ร่วมกับอสม.ได้เยี่ยมมอบสิ่งของและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลุงงาม ขันท [ 14 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 168 
เทศบาลตำบลหนองแซงจัดประชุมซักซ้อมแผนและเตรียมสถานที่งานป้องกันฯลฯ [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 192 
นายกสรรค์ได้เยี่ยมและมอบสิ่งของให้ป้ายอม(นางพยอม ลายคราม)ชุมชนบ้านโคกน้อย [ 20 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 271 
นายกสรรค์ได้ มอบรถวีลแชร์รวมทั้งข้าวสาร,น้ำมันพืชให้ป้าอิน(นางทองอินทร์ อิ่มอุดม [ 6 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 336 
เทศบาลตำบลหนองแซงเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ทีวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี [ 5 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 328 
เรื่องสอบราคาซื้อพัดลมไอน้ำ และ พัดลมเพาดาน [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 238 
เรื่องสอบราคาซื้อโต๊ะพับ และเก้าอี้พลาสติก [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 271 
โครงการปรับปรุงขยายถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านตล [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 326 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสาย สบ.ถ.26003 เลียบคลองชลปร [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 293 
เทศบาลตำบลหนองแซงได้มอบรถวีลแชร์แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 336 
 
ทต.พุกร่าง โครงการให้ความรู้แบบบูรณาการปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมที่ 2 รักอย่างปลอด [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และสรุปผลการ [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ฯ (ฉบับที่ 7) [ 10 พ.ค. 2559 ]   
การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริฯ [ 21 เม.ย. 2559 ]   
การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. [ 11 เม.ย. 2559 ]   
การสำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการกำจัดขยะฯ [ 8 เม.ย. 2559 ]   
การพิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุน/อุดหนุนฯ [ 16 มี.ค. 2559 ]   
ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ [ 4 มี.ค. 2559 ]   
ประกาศ ก.อบต.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ [ 4 มี.ค. 2559 ]   
สำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม [ 3 มี.ค. 2559 ]   
แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) [ 3 มี.ค. 2559 ]   
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลแหล่งน้ำ [ 29 ก.พ. 2559 ]   
ขอเชิญร่วมเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ [ 24 ก.พ. 2559 ]   
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นฯ [ 17 ก.พ. 2559 ]   
การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ [ 15 ก.พ. 2559 ]   
หารือกรณีการเข้าส่ตำแหน่งปลัดเทศบาลขนาดกลาง(เดิม)ไม่ถูกต้อง [ 11 ก.พ. 2559 ]   
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาลโดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท.ฯ [ 11 ก.พ. 2559 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) [ 2 ก.พ. 2559 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 [ 2 ก.พ. 2559 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ม.ค. 2559 ]   
การสัมมนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ประจำปี 2559 [ 15 ม.ค. 2559 ]   
กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2559 เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข [ 13 ม.ค. 2559 ]   
 
       
 
 
 
 
  ท่านพอใจในการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลหนองแซง อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
ขอเชิญสมัครอบรม “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง” วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 (3 ว (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 222  ตอบ 0  
เหม็นน้ำขยะมาก (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 215  ตอบ 0  
 
อบต.ปากข้าวสาร  โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลสระบุรี ทุกตำแหน่ง (21 พ.ค. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.เริงราง  โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลสระบุรี ทุกตำแหน่ง (21 พ.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.หนองย่างเสือ ยังรับโอนเจ้าพนักงานธุรการอยู่มั้ยครับ (2 พ.ค. 2559)    อ่าน 254  ตอบ 3
อบต.หนองย่างเสือ รับสมัครตัวแทนบริษัท 3BB (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.หนองย่างเสือ สวนสัปรดสีต้องจดทะเบียนแบบไหนค่ะ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 173  ตอบ 3
ทต.หนองหมู สอบถามค่ะ (17 เม.ย. 2559)    อ่าน 14559  ตอบ 19
อบต.ห้วยบง เบื่อพนักงานห้วยบง (4 เม.ย. 2559)    อ่าน 63  ตอบ 0
อบต.หนองย่างเสือ  รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชนหรือเปล่าค่ะ (1 เม.ย. 2559)    อ่าน 215  ตอบ 1
ทต.นายาว เว็บไซต์ ทต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 มี.ค. 2559)    อ่าน 159  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ อบต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 มี.ค. 2559)    อ่าน 11269  ตอบ 32
ทต.หินกอง ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร" 28 มี.ค.-1 (4 มี.ค. 2559)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.หนองย่างเสือ ดอกไม้จันและพวงหรีดเป็นผลิตภันในตำบลได้ไหม (29 ก.พ. 2559)    อ่าน 211  ตอบ 1
อบต.หนองย่างเสือ นักพัฒนาชุมชน ยังว่างมั้ยค่ะ (24 ก.พ. 2559)    อ่าน 170  ตอบ 1
ทต.หินกอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (18 ก.พ. 2559)    อ่าน 58  ตอบ 0
ทต.หินกอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (18 ก.พ. 2559)    อ่าน 47  ตอบ 0
ทต.หินกอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (18 ก.พ. 2559)    อ่าน 40  ตอบ 0
ทต.ดอนพุด  เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนพุด จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.พ. 2559)    อ่าน 1917  ตอบ 3
ทต.ไผ่ต่ำ ตำแหน่งพัสดุว่างหรือเปล่า (1 ก.พ. 2559)    อ่าน 305  ตอบ 4
อบต.หนองย่างเสือ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชนหรือเปล่าค่ะ (27 ม.ค. 2559)    อ่าน 160  ตอบ 1
อบต.หนองยาว ปรับปรุงน้ำประปาหน่อยได้ไหม (25 ม.ค. 2559)    อ่าน 275  ตอบ 2
 
 


โครงการจัดงานวันกตัญญูและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 118 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 106 
  มะม่วงมันหนองแซง

การฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน ศส. มท 0806/ว32  [ 26 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1027 [งบหน้า] [รายละเอียด อปท.] [รายละเอียดเลขบัตรฯ]  [ 26 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1002  [ 26 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1001  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2559 ]
ประกาศอัตรดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1028  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลกทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว996  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1023  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ผต.สถ. มท 0811/ว14  [ 25 พ.ค. 2559 ]
เลื่อนหมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1022  [ 25 พ.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1018 [รายละเอียดเดือนมีนาคม 59] [รายละเอียดเดือนเมษายน 59]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว978  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การขอรับกระประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1007  [ 25 พ.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว993 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว992 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1000  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1004  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/6561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1003 [เอกสารแนบ]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว999  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปี พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว990  [ 23 พ.ค. 2559 ]
เรียกรายงานตัวพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และพนักงานนิติกร 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว41 , มท 0802.3/220  [ 23 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2559 ]
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ค. 2555