^^ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 11 ธ.ค. 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ^^
 
ทต.หนองแซง
ศพด.หนองแซง
 
 
เทศบาลตำบลหนองแซงได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน [ 20 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 15 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริ [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
การประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
เทศบาลตำบลหนองแซงโดยนายกสรรค์ได้มอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลหนองแ [ 24 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 21 
นายกสรรค์ร่วมกับอสม.ได้เยี่ยมมอบสิ่งของและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลุงงาม ขันท [ 14 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 37 
เทศบาลตำบลหนองแซงจัดประชุมซักซ้อมแผนและเตรียมสถานที่งานป้องกันฯลฯ [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 44 
นายกสรรค์ได้เยี่ยมและมอบสิ่งของให้ป้ายอม(นางพยอม ลายคราม)ชุมชนบ้านโคกน้อย [ 20 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
นายกสรรค์ได้ มอบรถวีลแชร์รวมทั้งข้าวสาร,น้ำมันพืชให้ป้าอิน(นางทองอินทร์ อิ่มอุดม [ 6 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 163 
เทศบาลตำบลหนองแซงเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ทีวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี [ 5 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 160 
เรื่องสอบราคาซื้อพัดลมไอน้ำ และ พัดลมเพาดาน [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 146 
เรื่องสอบราคาซื้อโต๊ะพับ และเก้าอี้พลาสติก [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 143 
โครงการปรับปรุงขยายถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านตล [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 128 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสาย สบ.ถ.26003 เลียบคลองชลปร [ 29 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 145 
เทศบาลตำบลหนองแซงได้มอบรถวีลแชร์แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง [ 26 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 123 
 
อบต.หนองยาว ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกพ่อดีเด่น [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาดินพัฒนา เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 1-7 [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่4) [ 2 ต.ค. 2558 ]   
ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) [ 2 ต.ค. 2558 ]   
1-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ อปท.อื่นฯ ครั้งที่ 5/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]   
2-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ อปท.อื่นฯ ครั้งที่ 5/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]   
3-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ อปท.อื่นฯ ครั้งที่ 5/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]   
4-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ อปท.อื่นฯ ครั้งที่ 5/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]   
5-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ อปท.อื่นฯ ครั้งที่ 5/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]   
6-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ อปท.อื่นฯ ครั้งที่ 5/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]   
7-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ อปท.อื่นฯ ครั้งที่ 5/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]   
1-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 2 ก.ย. 2558 ]   
2-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 2 ก.ย. 2558 ]   
3-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 2 ก.ย. 2558 ]   
4-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 2 ก.ย. 2558 ]   
5-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 2 ก.ย. 2558 ]   
6-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 2 ก.ย. 2558 ]   
7-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 2 ก.ย. 2558 ]   
8-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 2 ก.ย. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   
โครงการถนนถ่ายโอน ปี 59 [ 21 ม.ค. 2558 ]   
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) [ 6 ม.ค. 2558 ]   
 
       
 
 
 
 
  ท่านพอใจในการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลหนองแซง อยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
ขอเชิญสมัครอบรม “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง” วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 (3 ว (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 86  ตอบ 0  
เหม็นน้ำขยะมาก (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 112  ตอบ 0  
 
อบต.ตลิ่งชัน ถมที่ ติดกับไทวัสดุ (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 153  ตอบ 2
ทต.หินกอง รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือปัญหาต่างๆในเขตตำบลเทศบาลตำบลหินกองครับ (8 พ.ย. 2558)    อ่าน 2003  ตอบ 26
ทต.สวนดอกไม้ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้ว (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 10523  ตอบ 43
ทต.สวนดอกไม้ อาคารพานิชย์ ศศิธร 6 เดือดร้อน น้ำไหลค่อย (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 524  ตอบ 4
ทต.หินกอง เมื่อไหรจะได้เงิน * * * ้ของหมู่บ้าน ม.14 ต.ห้วยขมิ้น (29 ต.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 1
ทต.หินกอง ถนนในซอย รร.แฮป * * * อินน์ ทรุดพังตั้งแต่ประมาณต้นเดือนตค.58 (27 ต.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า ฝากกล้องวงจรปิด จานดาวเทียมสระบุรีค่ะ (22 ต.ค. 2558)    อ่าน 148  ตอบ 1
อบต.บ้านป่า เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ อบต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ต.ค. 2558)    อ่าน 10231  ตอบ 31
อบต.มิตรภาพ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ต.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.หนองย่างเสือ ปรับระดับ6 (15 ต.ค. 2558)    อ่าน 125  ตอบ 1
อบต.หนองย่างเสือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 ต.ค. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 1
อบต.หนองยาว ขอไฟทางข้างคลองถนนเส้นประปา (11 ต.ค. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 2
ทต.หนองหมู รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (11 ต.ค. 2558)    อ่าน 6632  ตอบ 82
อบต.ห้วยบง กลิ่นเหม็นจากขยะ (4 ต.ค. 2558)    อ่าน 63  ตอบ 3
ทต.หินกอง แจ้งการเก็บขยะ ครั้งที่-3 (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 1
อบต.ตลิ่งชัน ปัญหาเดิมๆที่ไม่เคยจะแก้ (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 1
ทต.กุดนกเปล้า สอบถาม (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 230  ตอบ 1
ทต.หินกอง แจ้งการเก็บขยะ ครั้งที่2 (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.ไผ่ต่ำ แจ้งน้ำประปาไม่ไหล (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 1
ทต.ไผ่ต่ำ สอบถามเรื่องการขอใช้น้ำประปาภูมิภาค (29 ก.ย. 2558)    อ่าน 42  ตอบ 1
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 13 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 16 


โครงการมอบรถเข็นแก่คนพิการในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง [ 6 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
  มะม่วงมันหนองแซง

ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2563  [ 27 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว2580  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2583  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ในระบบ Electronic Report (E-Report) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2582  [ 27 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน มอก.2495-2541 สน.คท. มท 0808.2/ว2561  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2579  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. มท 0892.2/ว2572 [แบบสำรวจฯ]  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2577  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2568  [ 26 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2575  [ 26 พ.ย. 2558 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินให้ สสส. ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2564  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ขอเลื่อนการจัด (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมทุกภาวะในทุกมิติ) สน.มถ. มท 0892.1/ว2566  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2565  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2555  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ด่วน สน.บถ. มท 0809.2/ว2552  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2544 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2509 [รายชื่อ]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ) ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว2554 [แนวทางการจัดเวที] [กำหนดการ] [รายชื่อ อปท.เครือข่าย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2548 [บัญชีรายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2545  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/19678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ค. 2555